Elmätare

Övervaka din elförbrukning med en elmätare

Med en elmätare hemma i din elcentral kan du enkelt se din elförbrukning varje månad. På så sätt kan du tydligt få kontroll på vilka rum som drar mest el. Vill du dessutom ha ytterligare bevakning på din förbrukning kan du installera en elmätare för varje elprodukt, vilket gör det möjligt att identifiera när en specifik produkt börjar bli gammal och det är dags att byta ut den.

Genom att få kontroll på din elförbrukning kan du effektivt spara pengar, samtidigt som du i ett tidigt skede för reda på om en produkt börjar bli sliten och drar mer el än den bör. Självklart finns våra energimätare för både 1 fas och 3 fas, samt debiteringsgodkända enligt MID. Vi på GARO erbjuder dessutom både direktmätare upp till 65A och trafomätare som klarar en maximal ström av 6000A via transformatorer.