Elmätare

Övervaka din elförbrukning med en elmätare

Med en elmätare hemma i din elcentral kan du enkelt se din elförbrukning varje månad. På så sätt kan du tydligt få kontroll på vilka rum som drar mest el. Vill du dessutom ha ytterligare bevakning på din förbrukning kan du installera en elmätare för varje elprodukt, vilket gör det möjligt att identifiera när en specifik produkt börjar bli gammal och det är dags att byta ut den.

Genom att få kontroll på din elförbrukning kan du effektivt spara pengar, samtidigt som du i ett tidigt skede för reda på om en produkt börjar bli sliten och drar mer el än den bör. Självklart finns våra energimätare för både 1 fas och 3 fas, samt debiteringsgodkända enligt MID. Vi på GARO erbjuder dessutom både direktmätare upp till 65A och trafomätare som klarar en maximal ström av 6000A via transformatorer. 

Så minskar du din elförbrukning

Så minskar du din elförbrukning

Energiförbrukning är en viktig faktor att överväga när vi strävar efter att leva mer hållbart och minska vår påverkan på miljön. Ett av de bästa sätten att uppnå detta är genom att identifiera och bekämpa energitjuvar i våra egna hem.

Hur fungerar det?

När du har bestämt dig för att du vill få bättre koll på din elförbrukning tar du kontakt med din närmaste elinstallatör och ber om att få en elmätare installerad. GARO har elmätare för både en och trefas. Du kan på elmätaren läsa av aktuell och förbrukad energi och för enklare hantering finns varianter med olika protokoll för uppkoppling mot mätinsamlingsenheter.

Till produkter