Ljusbågsdetektor- för ett säkrare hem

Ljusbågsdetektor- för ett säkrare hem

Skydda det värdefulla med en ljusbågsdetektor

Ett kabelbrott är inget ovanligt och orsakerna till brotten kan variera. Det kan vara rent slitage, ett kraftigt slag eller en gnagare som har kommit på besök. Oavsett vilket så kan du öka brandskyddet och tryggheten genom GARO ljusbågsdetektor (AFDD) som gör jobbet där jordfelsbrytaren inte går in.

Till skillnad från en jordfelsbrytare mäter ljusbågsdetektorn störningar i sinusvågen (50Hz) och bryter strömmen innan en eventuell gnistbildning, s k ljusbåge, uppstår. Ett effektivt sätt att motverka bränder och öka tryggheten.

”Förutom att detektorn ger ett ljusbågsskydd har den även personskyddsbrytarens goda egenskaper, ett extra skydd för allt levande vid en eventuell överbelastning eller kortslutning”, säger Robert Nydén som är Product Manager på GARO. 

Sammantaget kan man säga att kombinationen jordfelsbrytare, personskyddsbrytare och ljusbågsdetektor skyddar det som du är allra mest rädd om. Människor, djur och kulturella värden. ”Platser som dagis, skolor och arbetsplatser där människor vistas, lantbruk där djur ska skyddas eller byggnader, som exempelvis museum och bibliotek, med ovärderligt innehåll som aldrig kan ersättas vid en eventuell brand”, säger han.

Ljusbågsdetektorn ger ett säkert brandskydd, men den är än så länge relativt okänd i Sverige. I många europeiska länder ser det dock annorlunda ut. Länder som bland annat Tyskland, Nederländerna, Tjeckien, Spanien och Danmark har infört krav på att installera ljusbågsdetektorer i exempelvis sovrummet för att öka säkerheten, medan det i Sverige endast är en rekommendation idag.

”Många laddar mobilen i sovrummet under natten, och laddaren är en potentiell brandrisk. Med en ljusbågsdetektor på plats ökar man både säkerheten och tryggheten ”, säger Robert.

FAKTA

  • Reagerar på parallella och seriella kabelbrott
  • Börjar mäta ljusbågsfel vid laster på runt 2,5A
  • Dvärgbrytare, jordfelsbrytare och ljusbågsdetektor i en och samma produkt
  • Led-indikering som visar på felorsak
  • 10kA brytförmåga