Klimatklivet

Klimatklivet

Bidrag för laddstationer

För er som ska installera laddstationer som är publika, dvs. en laddstation som är placerad så att vem som helst kan ladda bilen där, finns det bidrag att söka genom det så kallade Klimatklivet. Det kan röra sig om laddstolpar utmed landsvägar, i parkeringshus, vid resecentrum och infartsparkeringar samt köpcentrum.

Ett av kriterierna för att kunna ansöka om bidraget är att det ska leda till att utsläpp av växthusgaser minskar och en förstudie på detta måsta bifogas ansökan.

Det här bidraget ska sökas innan någon kostnad har kopplats till projektet och innan någon åtgärds gjort. De enda åtgärder och kostnader som accepteras är förstudie och bygglovsansökan samt sådana handlingar som ligger till underlag för ansökan. Även offertförfrågan räknas in som icke påbörjad åtgärd. Anledningen till detta är att man anser att projekt som påbörjas innan ansökan gjorts, sannolikt hade genomförts utan stöd av Klimatklivet.

Ni kan få upp till 50 % av investeringskostnaden i stöd och GAROs laddstationer uppfyller kraven för att bidrag ska kunna sökas för investeringen.

Tidigare sökte företag, bostadsrättföreningar och organisationer bidrag genom Klimatklivet, men bidrag för dessa ligger nu separerat som en egen kategori.

Läs mer om Klimatklivet och hur ni ansöker om bidraget på Naturvårdsverkets hemsida.