GARO Entity Heat

GARO Entity Heat

En värmande nyhet till din verksamhet

Med GARO Entity Heat kan du skapa en attraktiv och innovativ verksamhet. GARO Entity Heat är ett motorvärmaruttag med två uttag och med tillvalet energimätare blir det enkelt att rättvist att ta betalt för besökarens elanvändning. Med möjlighet till både låsbart lock och uttag hindras obehöriga dessutom att nyttja uttagen för maximal säkerhet.

Flexibel och utbytbar allteftersom behoven ändras

Flexibel och utbytbar allteftersom behoven ändras

Nu kan du växla mellan motorvärmaruttag och elbilsladdare.
Vad menar vi egentligen med det?  
Eftersom motorvärmaruttaget GARO Entity Heat och laddboxen GARO Entity Pro har en likadan bottenplatta är det bara insatsen som skiljer dem åt. Det innebär att du som fastighetsägare med hjälp av en elinstallatör kan börja med att installera en större mängd motorvärmaruttag och några få laddboxar. Allt eftersom fler besökare efter tiden kommer byta från fossildrivna bilar till elbilar kan du med hjälp av en elektriker ersätta motorvärmaruttagen till laddboxar.  

Osäker på hur många motorvärmaruttag som behövs?

Att på förhand veta hur många motorvärmaruttag som krävs för att täcka det framtida behovet vid en verksamhet är i stort sett omöjligt. Med GARO Entity Heat kan du därför skala upp när dina behov förändras. Genom vår smartbracket finns nämligen möjligheten att initialt starta med ett mindre antal motorvärmaruttag för att sedan enkelt skala upp när behovet ökar. Bakstycket till uttaget kan elinstallatören förbereda redan från början, och när behovet sedan ökar kopplas resterande enhet in snabbt och enkelt i efterhand. Smart och kostnadseffektivt.

Tillbehör som möjliggör flexibilitet

Tillbehör som möjliggör flexibilitet

Till GARO Entity Heat finns en mängd olika tillbehör så som stativ, fundament och lås. Stativet med dubbelbracket skapar exempelvis en flexibel lösning där ena sidan kan bestå av en laddboxinsats och andra sidan ett motorvärmaruttag. Ett klockrent alternativ för alla olika typer av verksamheter där besökare troligtvis kör både el- och hybridbilar samt fordon med förbränningsmotorer.