Beställ G-Cloud

{ "fields": [{"id":"907847e3-c4fa-408e-aa4c-93b9c43bccc9","name":"anlaggningsinformation","label":"Anläggningsinformation","hideLabel":false,"value":[],"type":"Title","required":false,"multiple":false,"options":[],"width":100},{"id":"bb817b04-8834-4ede-bd89-2a9a35e4a53d","name":"huvudomrade","label":"Huvudområde","hideLabel":false,"help":"Huvudområdets namn i G-Cloud (kan exempelvis vara adress, företagsnamn eller fastighetsbeteckning).","value":[],"type":"Text","required":true,"multiple":false,"options":[],"width":100},{"id":"e8e5f61e-6917-489c-b4a0-3df4a4b5ac41","name":"antalladdpunkter","label":"Antal laddpunkter","hideLabel":false,"help":"Antal laddpunkter som ingår i anläggningen.","placeholder":"0","value":[],"type":"Text","required":true,"multiple":false,"options":[],"width":100},{"id":"e1cbc3a8-5cf4-41ef-a86d-0af15a1bdf81","name":"administratoravanlaggningen","label":"Administratör av anläggningen","hideLabel":false,"placeholder":"För- och efternamn","value":[],"type":"Title","required":false,"multiple":false,"options":[],"width":100},{"id":"9fe2af64-b624-40eb-a555-6a34e4b36d33","name":"administratorensnamn","label":"Administratörens namn","hideLabel":false,"placeholder":"För- och efternamn","value":[],"type":"Text","required":true,"multiple":false,"options":[],"width":33},{"id":"1be15cbf-1ba0-41a9-8bf6-ca02f3f3ff2b","name":"administratorensepost","label":"Administratörens e-post","hideLabel":false,"help":"E-post dit inloggningsuppgifter skickas.","placeholder":"namn@foretaget.se","value":[],"type":"Email","required":true,"multiple":false,"options":[],"width":33},{"id":"e549042f-e3fb-4df9-a05e-0ca2f9ae57fb","name":"administratorenstelefonnummer","label":"Administratörens telefonnummer","hideLabel":false,"placeholder":"000-000 00 00","value":[],"type":"Tel","required":true,"multiple":false,"options":[],"width":33},{"id":"3668e500-5286-4c5a-b1f4-14307762dccb","name":"installatoravanlaggningen","label":"Installatör av anläggningen","hideLabel":false,"value":[],"type":"Title","required":false,"multiple":false,"options":[],"width":100},{"id":"cf764200-b3f7-44e2-a0ae-e45469b41de3","name":"foretagsnamninstallator","label":"Företagsnamn installatör","hideLabel":false,"placeholder":"Företaget AB","value":[],"type":"Text","required":true,"multiple":false,"options":[],"width":50},{"id":"b096d8c2-7f67-46c1-8c47-d525a9e15d59","name":"installatorensnamn","label":"Installatörens namn","hideLabel":false,"placeholder":"För- och efternamn","value":[],"type":"Text","required":true,"multiple":false,"options":[],"width":50},{"id":"e92a32f8-df05-4fdb-9360-a37af167ef73","name":"installatorensepost","label":"Installatörens e-post","hideLabel":false,"placeholder":"namn@foretaget.se","value":[],"type":"Email","required":true,"multiple":false,"options":[],"width":50},{"id":"fedfd4e9-20b9-4994-94d0-913b496a6739","name":"installatorenstelefonnummer","label":"Installatörens telefonnummer","hideLabel":false,"placeholder":"000-000 00 00","value":[],"type":"Tel","required":true,"multiple":false,"options":[],"width":50},{"id":"a9bb92f1-016b-462e-8f80-57fa42355bf4","name":"fakturauppgifter","label":"Fakturauppgifter","hideLabel":false,"value":[],"type":"Title","required":false,"multiple":false,"options":[],"width":100},{"id":"84f601aa-e9b3-4cc1-8376-a9213b60a665","name":"organisationsnamn","label":"Organisationsnamn","hideLabel":false,"help":"Ange namn på fakturamottagare.","placeholder":"Företaget AB","value":[],"type":"Text","required":true,"multiple":false,"options":[],"width":33},{"id":"3c5a8d7f-c44d-486a-835c-91a530f495a8","name":"momsregistreringsnummer","label":"Momsregistreringsnummer","hideLabel":false,"help":"Organisationsnummer på format SE999999999901","placeholder":"SE999999999901","value":[],"type":"Text","required":true,"multiple":false,"options":[],"width":33},{"id":"98be864b-9583-4267-932d-54b988fde0db","name":"fakturamarkning","label":"Fakturamärkning","hideLabel":false,"value":[],"type":"Text","required":false,"multiple":false,"options":[],"width":33},{"id":"57a086f8-c2e2-48c4-9044-61024995f0c1","name":"faktureringsadress","label":"Faktureringsadress","hideLabel":false,"placeholder":"Ange fullständig faktureringsadress","value":[],"type":"Textarea","required":true,"multiple":false,"options":[],"width":50},{"id":"af5d1b2d-1c2d-45c3-8ddb-b9614673af1f","name":"epostforfaktura","label":"E-post för faktura","hideLabel":false,"placeholder":"namn@foretaget.se","value":[],"type":"Email","required":false,"multiple":false,"options":[],"width":50},{"id":"9439867c-d39c-44f9-808a-a623ff93024e","name":"eposttillorganisationen","label":"E-post till organisationen","hideLabel":false,"placeholder":"namn@foretaget.se","value":[],"type":"Email","required":true,"multiple":false,"options":[],"width":33},{"id":"0ae16f97-4c4d-485d-9710-123a808391a3","name":"telefonnummertillorganisationen","label":"Telefonnummer till organisationen","hideLabel":false,"placeholder":"000-000 00 00","value":[],"type":"Tel","required":false,"multiple":false,"options":[],"width":33},{"id":"eb760fc9-7cad-44a4-bec7-22f122f31ca7","name":"kontaktadressforanlaggningen","label":"Kontaktadress för anläggningen","hideLabel":false,"placeholder":"Södergatan 26","value":[],"type":"Text","required":true,"multiple":false,"options":[],"width":33},{"id":"45e66ea7-13a5-4dec-a15e-fd5e744364c4","name":"ovrigauppgifter","label":"Övriga uppgifter","hideLabel":false,"value":[],"type":"Title","required":false,"multiple":false,"options":[],"width":100},{"id":"c2b1aae1-da72-430c-96fd-1a22c694e5fe","name":"harorganisationenredanenbefintliganlaggninganslutentillgcloud","label":"Har organisationen redan en befintlig anläggning ansluten till G-cloud?","hideLabel":false,"value":[],"type":"Checkbox","required":true,"multiple":true,"options":[{"label":"Ja","value":"Ja"},{"label":"Nej","value":"Nej"}],"width":33},{"id":"cbe79aa5-7f90-49d3-a7d6-5c635a0a7501","name":"ovrigauppgiftermeddelande","label":"Övriga uppgifter/meddelande","hideLabel":false,"help":"Frivilliga övriga uppgifter eller meddelande (ex när anläggning ska tas i drift etc.)","value":[],"type":"Textarea","required":false,"multiple":false,"options":[],"width":100},{"id":"f015cc2b-9e35-4508-afdf-cd426173c84e","name":"allmannavillkor","label":"Allmänna villkor","hideLabel":false,"value":[],"type":"Title","required":false,"multiple":false,"options":[],"width":100},{"id":"6e9a01f7-4234-4226-a63d-5f2034374bf4","name":"samtycke","label":"Samtycke","hideLabel":false,"help":"Våra allmänna villkor finns på denna länk.","value":[],"type":"Terms","required":true,"multiple":false,"options":[{"label":"Genom att kryssa i rutan godkänner du de allmänna villkoren för tjänsten.","value":"Ja"}],"width":100}], "terms": {"contentType":"application/pdf","filename":"allma-nna_avtalsvillkor_g-cloud.pdf","size":190245,"url":"/storage/BB86375546583C3C6AFA21A433A7228AA6B231ABEFA02E78AA260AFDE2559BF4/cfe5ced1420f4c69a2e498d293f93abe/pdf/media/ec39871b0d364c93866637abe50e698b/allma-nna_avtalsvillkor_g-cloud.pdf"} }