Beställ G-Cloud

{ "fields": [{"id":"5941000b-9234-4dba-bc2f-b8080d8f7f0f","name":"anlaggningsinformation","label":"Anläggningsinformation","hideLabel":false,"value":[],"type":"Title","required":false,"multiple":false,"options":[],"width":100},{"id":"c94f2b9e-3194-4dc3-8d88-4bc6aa737547","name":"huvudomrade","label":"Huvudområde","hideLabel":false,"help":"Huvudområdets namn i G-Cloud (kan exempelvis vara adress, företagsnamn eller fastighetsbeteckning).","value":[],"type":"Text","required":true,"multiple":false,"options":[],"width":100},{"id":"0b973281-f9cd-4add-aba7-ff60f93533bb","name":"antalladdpunkter","label":"Antal laddpunkter","hideLabel":false,"help":"Antal laddpunkter som ingår i anläggningen.","placeholder":"0","value":[],"type":"Text","required":true,"multiple":false,"options":[],"width":100},{"id":"2325453c-6d86-4180-8d55-9c02c5e5f0a6","name":"administratoravanlaggningen","label":"Administratör av anläggningen","hideLabel":false,"placeholder":"För- och efternamn","value":[],"type":"Title","required":false,"multiple":false,"options":[],"width":100},{"id":"0040bac5-5bf9-42ab-98ac-14ebea21e393","name":"administratorensnamn","label":"Administratörens namn","hideLabel":false,"placeholder":"För- och efternamn","value":[],"type":"Text","required":true,"multiple":false,"options":[],"width":33},{"id":"159891d4-8988-4630-92a6-2d2abdf3c8f3","name":"administratorensepost","label":"Administratörens e-post","hideLabel":false,"help":"E-post dit inloggningsuppgifter skickas.","placeholder":"namn@foretaget.se","value":[],"type":"Email","required":true,"multiple":false,"options":[],"width":33},{"id":"1a2b0688-9e97-4e28-aa02-5cf79eb251a0","name":"administratorenstelefonnummer","label":"Administratörens telefonnummer","hideLabel":false,"placeholder":"000-000 00 00","value":[],"type":"Tel","required":true,"multiple":false,"options":[],"width":33},{"id":"49558110-42f3-43c5-a804-fb35189f3dd8","name":"installatoravanlaggningen","label":"Installatör av anläggningen","hideLabel":false,"value":[],"type":"Title","required":false,"multiple":false,"options":[],"width":100},{"id":"443594cd-cff8-4043-9c0b-472c0de16359","name":"foretagsnamninstallator","label":"Företagsnamn installatör","hideLabel":false,"placeholder":"Företaget AB","value":[],"type":"Text","required":true,"multiple":false,"options":[],"width":50},{"id":"0439a078-a941-4144-86e2-950faded423c","name":"installatorensnamn","label":"Installatörens namn","hideLabel":false,"placeholder":"För- och efternamn","value":[],"type":"Text","required":true,"multiple":false,"options":[],"width":50},{"id":"309de4ec-05c9-4513-830f-9c9ecfcd1433","name":"installatorensepost","label":"Installatörens e-post","hideLabel":false,"placeholder":"namn@foretaget.se","value":[],"type":"Email","required":true,"multiple":false,"options":[],"width":50},{"id":"689f60a6-e09d-409c-9889-9b2797257ba7","name":"installatorenstelefonnummer","label":"Installatörens telefonnummer","hideLabel":false,"placeholder":"000-000 00 00","value":[],"type":"Tel","required":true,"multiple":false,"options":[],"width":50},{"id":"00f5ecf8-5d55-4663-818b-ca3831f7ba9c","name":"fakturauppgifter","label":"Fakturauppgifter","hideLabel":false,"value":[],"type":"Title","required":false,"multiple":false,"options":[],"width":100},{"id":"bbf7a4dc-c5c7-4790-81e3-659c9c633735","name":"organisationsnamn","label":"Organisationsnamn","hideLabel":false,"help":"Ange namn på fakturamottagare.","placeholder":"Företaget AB","value":[],"type":"Text","required":true,"multiple":false,"options":[],"width":33},{"id":"a8904c59-1638-40ad-9e9f-db2234898547","name":"momsregistreringsnummer","label":"Momsregistreringsnummer","hideLabel":false,"help":"Organisationsnummer på format SE999999999901","placeholder":"SE999999999901","value":[],"type":"Text","required":true,"multiple":false,"options":[],"width":33},{"id":"9e6476db-2e20-4cd1-81cc-cbe8da807ade","name":"fakturamarkning","label":"Fakturamärkning","hideLabel":false,"value":[],"type":"Text","required":false,"multiple":false,"options":[],"width":33},{"id":"6fe80b34-981d-45be-8180-ed6c874d4e29","name":"faktureringsadress","label":"Faktureringsadress","hideLabel":false,"placeholder":"Ange fullständig faktureringsadress","value":[],"type":"Textarea","required":true,"multiple":false,"options":[],"width":50},{"id":"68de2f8b-5aef-412d-afb4-68557b66ce48","name":"epostforfaktura","label":"E-post för faktura","hideLabel":false,"placeholder":"namn@foretaget.se","value":[],"type":"Email","required":false,"multiple":false,"options":[],"width":50},{"id":"b88fe7ba-6cbf-48ba-adca-a3a53211f886","name":"eposttillorganisationen","label":"E-post till organisationen","hideLabel":false,"placeholder":"namn@foretaget.se","value":[],"type":"Email","required":true,"multiple":false,"options":[],"width":33},{"id":"9b07ef24-46db-45c1-ace9-1ad91de8c885","name":"telefonnummertillorganisationen","label":"Telefonnummer till organisationen","hideLabel":false,"placeholder":"000-000 00 00","value":[],"type":"Tel","required":false,"multiple":false,"options":[],"width":33},{"id":"b8e51d45-bbcd-4f4f-9cc3-bf4cff5fadf1","name":"kontaktadressforanlaggningen","label":"Kontaktadress för anläggningen","hideLabel":false,"placeholder":"Södergatan 26","value":[],"type":"Text","required":true,"multiple":false,"options":[],"width":33},{"id":"771689af-e29a-423a-9370-3ead6332b850","name":"ovrigauppgifter","label":"Övriga uppgifter","hideLabel":false,"value":[],"type":"Title","required":false,"multiple":false,"options":[],"width":100},{"id":"309d63cf-e9eb-4d79-afcc-04254b5f1f09","name":"harorganisationenredanenbefintliganlaggninganslutentillgcloud","label":"Har organisationen redan en befintlig anläggning ansluten till G-cloud?","hideLabel":false,"value":[],"type":"Checkbox","required":true,"multiple":true,"options":[{"label":"Ja","value":"Ja"},{"label":"Nej","value":"Nej"}],"width":33},{"id":"2ffd7e51-d2f4-4ba9-a69c-1661967e3a23","name":"ovrigauppgiftermeddelande","label":"Övriga uppgifter/meddelande","hideLabel":false,"help":"Frivilliga övriga uppgifter eller meddelande (ex när anläggning ska tas i drift etc.)","value":[],"type":"Textarea","required":false,"multiple":false,"options":[],"width":100},{"id":"39bcb6f7-88a0-410f-8683-d4c650f44d21","name":"allmannavillkor","label":"Allmänna villkor","hideLabel":false,"value":[],"type":"Title","required":false,"multiple":false,"options":[],"width":100},{"id":"0756b93b-04c1-4f4c-a928-feec15d3b866","name":"samtycke","label":"Samtycke","hideLabel":false,"help":"Våra allmänna villkor finns på denna länk.","value":[],"type":"Terms","required":true,"multiple":false,"options":[{"label":"Genom att kryssa i rutan godkänner du de allmänna villkoren för tjänsten.","value":"Ja"}],"width":100}], "terms": {"contentType":"application/pdf","filename":"allma-nna_avtalsvillkor_g-cloud.pdf","size":190245,"url":"/storage/BB86375546583C3C6AFA21A433A7228AA6B231ABEFA02E78AA260AFDE2559BF4/cfe5ced1420f4c69a2e498d293f93abe/pdf/media/ec39871b0d364c93866637abe50e698b/allma-nna_avtalsvillkor_g-cloud.pdf"} }