Beställ G-Cloud

{ "fields": [{"id":"12400007-3663-4684-acb5-59c6d4b631dd","name":"anlaggningsinformation","label":"Anläggningsinformation","hideLabel":false,"value":[],"type":"Title","required":false,"multiple":false,"options":[],"width":100},{"id":"3321c7ec-0f66-4617-a397-4e1e2612b705","name":"huvudomrade","label":"Huvudområde","hideLabel":false,"help":"Huvudområdets namn i G-Cloud (kan exempelvis vara adress, företagsnamn eller fastighetsbeteckning).","value":[],"type":"Text","required":true,"multiple":false,"options":[],"width":100},{"id":"44afba14-c72d-47e9-9328-cbb0829254c8","name":"antalladdpunkter","label":"Antal laddpunkter","hideLabel":false,"help":"Antal laddpunkter som ingår i anläggningen.","placeholder":"0","value":[],"type":"Text","required":true,"multiple":false,"options":[],"width":100},{"id":"5a678c4f-7f1d-42da-b293-4d216a6baee8","name":"administratoravanlaggningen","label":"Administratör av anläggningen","hideLabel":false,"placeholder":"För- och efternamn","value":[],"type":"Title","required":false,"multiple":false,"options":[],"width":100},{"id":"06d554f5-8ecd-4a24-b20a-aac1764b8970","name":"administratorensnamn","label":"Administratörens namn","hideLabel":false,"placeholder":"För- och efternamn","value":[],"type":"Text","required":true,"multiple":false,"options":[],"width":33},{"id":"e7d93465-4903-4ff2-8902-4234b6c8e3d2","name":"administratorensepost","label":"Administratörens e-post","hideLabel":false,"help":"E-post dit inloggningsuppgifter skickas.","placeholder":"namn@foretaget.se","value":[],"type":"Email","required":true,"multiple":false,"options":[],"width":33},{"id":"ec83f320-2d80-4cc7-8399-12b8ce65c2f4","name":"administratorenstelefonnummer","label":"Administratörens telefonnummer","hideLabel":false,"placeholder":"000-000 00 00","value":[],"type":"Tel","required":true,"multiple":false,"options":[],"width":33},{"id":"6b764cff-c253-4573-91f7-6641a55b572c","name":"installatoravanlaggningen","label":"Installatör av anläggningen","hideLabel":false,"value":[],"type":"Title","required":false,"multiple":false,"options":[],"width":100},{"id":"a3733e6e-fa31-42e1-b8e7-93f5a1dbb0e3","name":"foretagsnamninstallator","label":"Företagsnamn installatör","hideLabel":false,"placeholder":"Företaget AB","value":[],"type":"Text","required":true,"multiple":false,"options":[],"width":50},{"id":"b91412de-26a5-4165-bb9e-068d5a78a708","name":"installatorensnamn","label":"Installatörens namn","hideLabel":false,"placeholder":"För- och efternamn","value":[],"type":"Text","required":true,"multiple":false,"options":[],"width":50},{"id":"d36575e8-b278-4a97-a7d4-22cd075fe963","name":"installatorensepost","label":"Installatörens e-post","hideLabel":false,"placeholder":"namn@foretaget.se","value":[],"type":"Email","required":true,"multiple":false,"options":[],"width":50},{"id":"04addcf5-1dbd-4ddc-8dde-e13f96ac3e3a","name":"installatorenstelefonnummer","label":"Installatörens telefonnummer","hideLabel":false,"placeholder":"000-000 00 00","value":[],"type":"Tel","required":true,"multiple":false,"options":[],"width":50},{"id":"37056bc3-26e8-42c3-ae76-3f60be11ce01","name":"fakturauppgifter","label":"Fakturauppgifter","hideLabel":false,"value":[],"type":"Title","required":false,"multiple":false,"options":[],"width":100},{"id":"6c7caafc-e864-4828-bc3f-e5cbbbdfbf89","name":"organisationsnamn","label":"Organisationsnamn","hideLabel":false,"help":"Ange namn på fakturamottagare.","placeholder":"Företaget AB","value":[],"type":"Text","required":true,"multiple":false,"options":[],"width":33},{"id":"a2579ddb-f382-4c96-a1ec-9d1ffa82dc90","name":"momsregistreringsnummer","label":"Momsregistreringsnummer","hideLabel":false,"help":"Organisationsnummer på format SE999999999901","placeholder":"SE999999999901","value":[],"type":"Text","required":true,"multiple":false,"options":[],"width":33},{"id":"9251d71e-9b20-4f0f-9029-d35147cdbb43","name":"fakturamarkning","label":"Fakturamärkning","hideLabel":false,"value":[],"type":"Text","required":false,"multiple":false,"options":[],"width":33},{"id":"b7ba44f7-79e7-487d-b0ac-bbccdd278afd","name":"faktureringsadress","label":"Faktureringsadress","hideLabel":false,"placeholder":"Ange fullständig faktureringsadress","value":[],"type":"Textarea","required":true,"multiple":false,"options":[],"width":50},{"id":"d4537edf-a16e-4ddc-9512-7883defff8a8","name":"epostforfaktura","label":"E-post för faktura","hideLabel":false,"placeholder":"namn@foretaget.se","value":[],"type":"Email","required":false,"multiple":false,"options":[],"width":50},{"id":"80db425e-bbeb-462d-a295-00802149535f","name":"eposttillorganisationen","label":"E-post till organisationen","hideLabel":false,"placeholder":"namn@foretaget.se","value":[],"type":"Email","required":true,"multiple":false,"options":[],"width":33},{"id":"34ffc443-84ad-4677-b04b-c56e53b75b38","name":"telefonnummertillorganisationen","label":"Telefonnummer till organisationen","hideLabel":false,"placeholder":"000-000 00 00","value":[],"type":"Tel","required":false,"multiple":false,"options":[],"width":33},{"id":"4fce6e60-ef78-4230-9cba-8ec04bf2a2fb","name":"kontaktadressforanlaggningen","label":"Kontaktadress för anläggningen","hideLabel":false,"placeholder":"Södergatan 26","value":[],"type":"Text","required":true,"multiple":false,"options":[],"width":33},{"id":"afde1138-171f-4291-87a1-5d52000559e2","name":"ovrigauppgifter","label":"Övriga uppgifter","hideLabel":false,"value":[],"type":"Title","required":false,"multiple":false,"options":[],"width":100},{"id":"3ff54bec-bffc-4efe-80ca-9724795446eb","name":"harorganisationenredanenbefintliganlaggninganslutentillgcloud","label":"Har organisationen redan en befintlig anläggning ansluten till G-cloud?","hideLabel":false,"value":[],"type":"Checkbox","required":true,"multiple":true,"options":[{"label":"Ja","value":"Ja"},{"label":"Nej","value":"Nej"}],"width":33},{"id":"654ea639-c983-4cfd-a305-71c7375fd516","name":"ovrigauppgiftermeddelande","label":"Övriga uppgifter/meddelande","hideLabel":false,"help":"Frivilliga övriga uppgifter eller meddelande (ex när anläggning ska tas i drift etc.)","value":[],"type":"Textarea","required":false,"multiple":false,"options":[],"width":100},{"id":"253cca25-e55b-4e8d-be13-a7e9e6907610","name":"allmannavillkor","label":"Allmänna villkor","hideLabel":false,"value":[],"type":"Title","required":false,"multiple":false,"options":[],"width":100},{"id":"fdfe7674-a828-4dc4-8f89-38a683dab742","name":"samtycke","label":"Samtycke","hideLabel":false,"help":"Våra allmänna villkor finns på denna länk.","value":[],"type":"Terms","required":true,"multiple":false,"options":[{"label":"Genom att kryssa i rutan godkänner du de allmänna villkoren för tjänsten.","value":"Ja"}],"width":100}], "terms": {"contentType":"application/pdf","filename":"allma-nna_avtalsvillkor_g-cloud.pdf","size":190245,"url":"/storage/BB86375546583C3C6AFA21A433A7228AA6B231ABEFA02E78AA260AFDE2559BF4/cfe5ced1420f4c69a2e498d293f93abe/pdf/media/ec39871b0d364c93866637abe50e698b/allma-nna_avtalsvillkor_g-cloud.pdf"} }