Stöd för laddstationer

Stöd för laddstationer

Stöd för laddstation för flerbostadshus, företag och organisationer

För dig som installerar laddstolpar i eller i anslutning till din fastighet finns ett särskilt stöd att söka. Det är viktigt att veta att du måste skicka in din ansökan om bidrag senast sex månader efter att installationsarbetet slutförts. Stödet betalas ut som ett engångsbelopp med högst 50 % av de kostnader som är bidragsberättigade, dock max 15 000 kronor per laddningspunkt.

Sök bidrag

Sök bidrag

Läs mer bidraget på Naturvårdsverkets hemsida, där kan du antingen göra din ansökan direkt med Bank-ID eller ladda ner ansökningsblanketter.

Läs mer