Reklamera, returnera och ALEM09

GARO produkter som omfattas av garanti skall reklameras enligt vissa regler. Denna sidan innehåller all information

Om du behöver reklamera eller returnera en GARO produkt som omfattas av garanti

 

Garanti är normalt 2 år (avvikelser kan förekomma beroende på avtal och produkt) enligt leveransvillkoren ALEM 09 - § 37 - § 49.

Vid en eventuell reklamation (garantiärende) eller retur ska ni enligt branschens leveransvillkor ALEM 09 hantera detta via ”handelsvägen”, dvs ni vänder er till den grossist där ni köpt produkten.

Ersättningsanspråk för arbete och resa ska godkännas ”handelsvägen” innan arbete får påbörjas. Fakturamärkning och referensuppgifter ska alltid erhållas.

Reklamationsrapporten ALEM 09 ska fyllas i med relevant information.

Minimikrav: ordernummer, S.nummer alt. batchnummer (M-nummer), felorsak och kontaktuppgifter. Spara ner reklamationsrapporten på din dator och maila till retur@garo.se.

 

Grossisten för sedan reklamationen vidare till oss. Om ni behöver en ersättningsprodukt snabbt, så framför ni önskemålet till grossist som beslutar om vad som ska göras ”här och nu” och som sedan reglerar detta med oss.

Om ni har frågor kring produktens funktion eller inte är riktigt säker på hur ni ska göra, är ni givetvis välkomna att ringa oss direkt på GARO. Vi ska göra allt vi kan för att så snabbt som möjligt hjälpa dig med ditt ärende.

Retur av felbeställda produkter debiteras med ett returavdrag på minst 20 % beroende på statusen (ska kunna lagerläggas direkt hos oss utan åtgärd). Tänk på att inte klistra några etiketter direkt på emballaget.

Synliga transportskador ska anmälas direkt till transportören i samband med mottagandet av godset. Mottaget ärendenummer lämnas vidare enligt ”handelsvägen”.

Vi reserverar oss för debitering av de faktiska kostnaderna som är kopplade till handhavandefel

Ex. på handelsväg:

1.Slutkund ex. bostadsrättsförening, camping, marina etc.:

Kontakta din behöriga elinstallatör.

2.Installatör:

Kontakta din elgrossist och fyll i Alem 09 – reklamationsblankett.

3.Grossist:

Vänligen kontakta vår Kvalitets- och returavdelning för support och ev. returinformation via mail: retur(at)garo.se eller telefon: 0370 33 28 00.

Support, felanmälningar, reklamationer och garantiärenden av laddprodukter

Kontakta vår servicepartner EV Charge Partner AB

telefon 010 498 48 82 kontorstid kl. 8-16

mail support@evchargepartner.se eller 

fyll i webbformuläret www.evchargepartner.se/felanmalan

 

ALEM09

Vi är med i ALEM09 vilket är en garanti för dig som kund.

Allmänna bestämmelser avseende elektrisk materiel för leverans och användning i Sverige, utarbetade av Elektriska Installatörsorganisationen EIO och Sveriges Elgrossister, SEG.

Ladda ner avtalet

Ladda ner reklamationsblankett