Filmade bruksanvisningar

Bilder säger mer än 1000 ord. Funkar inte den tryckta bruksanvisningen – testa en film!

Vi har en ambition att göra våra produkter montagevänliga och lätta att använda, men ibland behövs dock lite extra information. Kanske kan en film vara till hjälp? Filmerna spelas upp via Youtube.

Kopplingsur DVA/ E13 302 73

Avsnitt 1 Generella inställningar på meny Inställningar
Avsnitt 2 Kanal 1 Dagprogram
Avsnitt 3 Kanal 1 Veckoprogram
Avsnitt 4 Kanal 2 Astroinställningar
Avsnitt 5 Kanal 2 Inställningar undantag
Avsnitt 6 Generella inställningar på programmenyn
Avsnitt 7 Inställning av position/ stad
Avsnitt 8 Förskjutet till- och frånslag
Avsnitt 9 Manuell styrning
Avsnitt 10 Se hela filmen utan avbrott