Filmade bruksanvisningar

Bilder säger mer än 1000 ord. Funkar inte den tryckta bruksanvisningen – testa en film.

Vi har en ambition att göra våra produkter monteringsvänliga och lätta att använda, men ibland behövs lite extra information. Kanske kan en film vara till hjälp?

Laddbox

Kapitel 1  Driftsättning

Kapitel 2  Web Inter face

Kapitel 3  Lastbalansering enskild

Kapitel 4  Lastbalansering i grupp

Kapitel 5  Uppdatering av systemvara

 

Eluttag bil

Skapa din G-ctrl anläggning


Kopplingsur

Kopplingsur/Time switch KT3

Master Svenska

Master Engelska

Kopplingsur DVA

Avsnitt 1 Generella inställningar på meny Inställningar
Avsnitt 2 Kanal 1 Dagprogram
Avsnitt 3 Kanal 1 Veckoprogram
Avsnitt 4 Kanal 2 Astroinställningar
Avsnitt 5 Kanal 2 Inställningar undantag
Avsnitt 6 Generella inställningar på programmenyn
Avsnitt 7 Inställning av position/ stad
Avsnitt 8 Förskjutet till- och frånslag
Avsnitt 9 Manuell styrning
Avsnitt 10 Se hela filmen utan avbrott