Mätcentraler modulbaserade

Huvudcentraler i GARO GPI-system 125A-630A. Dessa centraler är utrustade med utrustning för energibolagens mätutrustning, såsom plomberbara anlutningsplintar, låsbart mätarskåp, samt medföljande strömtransformatorer. Centralerna används normalt vid byggnationer av större byggnader såsom kontorshus, lägenhetsfastigheter, arenor, köpcentra alternativt vid större evenemang etc. Centralerna är utrustad med en eller flera fasta utgående grupper med jordkabel (Typ AKKJ) samt bestyckade med uttag 13-63A som föregås av jordfelsbrytare och automatsäkringar. Centralerna är utrustade med varmgalvaniserade stativ och låsbara dörrar. Samtliga centraler levereras för 4- eller 5-ledarsystem.