Kabelskåp

En ständigt växande produkt för oss på GARO Montage

De korta ledtiderna från projektering till att en produkt skall vara levererad och driftsatt, är idag oerhörd tidspressad. GARO Montage erbjuder ett snabbt och enkelt flöde från offert till leverans. Våra kompetenta säljare pratar gärna med dig så tveka inte att slå oss en signal.

Har du inga underlag om projektet så beskriv ditt ärende för oss, så diskutera vi gemensamt oss fram till den ultimata lösningen. Målet med samtalet är att snabbt kunna erbjuda dig en enkel frontskiss och offert.

Vår vision är skräddarsy skåpen på ett sådant sätt att ni som installatör endast skall behöva ansluta inkommande & utgående kablage. Många skåp vi idag tillverkar innehåller allt från reservkraft, uttagscentraler och belysningsstyrningar.

 

Vi erbjuder idag skåp som kan placeras både inomhus & utomhus och där vi tillverkar kabelskåp upp till 1600A.

Utomhus kapslingarna bygger vi i ABB Kabeldons skåp i serierna SDC och CDC. Kapslingarna i denna serie är tillverkade i stålplåt och är korrosionsskyddade genom varmförzinkning enl. standard SS-EN ISO 1461. De delar som grävs ner i marken är extra skyddade p g a att korrosionsskyddet har förstärkts med ett polymerskikt.

Kabelskåpen är CE-märkta och typprovade enligt gällande standarder och ett ifyllt testprotokoll medföljer varje leverans.