Normkomponenter

Vårt program på normkomponenter är genomtänkt och vi arbetar ständigt med att ha ett så komplett och aktuellt sortiment som möjligt. Det är också viktigt för oss att våra komponenter svarar upp till våra kvalitetskrav och vi genomför därför opartiska tester hos Intertek för att vi ska vara riktigt säkra på att våra produkter håller måttet i en så viktig del i en bostad som en elcentral är. S-märket garanterar opartisk säkerhet. CE-märket är en garanti från oss som tillverkare.