Kontakt

Ring 0370-332800 eller maila info@garo.se

GARO är ett tillverkningsföretag för elinstallationer

Vi marknadsför allt från elprodukter som CEE-don, brytare, dosor,mätarskåp, uttagslådor, norm- och mediakapslingar med hela programmet av te x jordfel- och personskyddsbrytare, automatsäkringar och astrour till mer avancerade kundanpassningar av bygg- och fördelningscentraler i kombination med ställverk och kabelskåp samt laddstolpar för elbilar