Kabelskåp för belysning och fördelning

Kabelskåp för belysning och fördelning

Våra kabelskåp gör vardagen enklare för både installatörer och slutanvändare. Kabelskåpen är utrustade för belysningsstyrning eller fördelning i 18 olika färdigmonterade standardutföranden samt fyra skåp som är förberedda för egen anpassning. Kännetecknande för våra kabelskåp är säkerhet, användarvänlighet, energieffektivitet och smart styrning. Den smidiga installationen kombinerar vi med närhet till vår svenska support som finns där om frågor skulle dyka upp på vägen.

Energieffektivt belysningsskåp

Trafikplatser, gator, torg, parkeringsplatser, parker, idrottsplatser, cykelbanor och gångstråk är exempel på miljöer som ska stå emot tuff påverkan från både klimat, trafik, snöröjning och hundars revirmärkning. Så förutom en hållbar och tillförlitlig belysningsstyrning behöver du även ha en energieffektiv och installationsvänlig lösning för strömtillförsel och smart styrning.

Styr belysningen – välj mellan tre olika alternativ

Vi erbjuder kabelskåp som är utrustade för belysningsstyrning och fördelning i 18 olika färdigmonterade standardutföranden. Dessutom har vi fyra skåp som är förberedda för egen anpassning. Du kan välja mellan tre effektiva sätt att styra belysningen på – ljusrelä, astronomiskt ur eller extern styrning. Oavsett vilken typ av styrning du väljer är skåpet utrustat med omkoppling för automatisk eller manuell drift och avstängning. Allt är såklart noga utvecklat och anpassat för en snabb och enkel installation.

Fördelningsskåp för de flesta miljöer
Ska den framdragna elen fördelas vidare till flera olika förbrukningspunkter? Vårt kabelskåp kan utrustas för en effektiv och säkert fördelning av el i miljöer som lantbruk, industrier, företagsbyar, idrottsanläggningar och bostadsområden för att nämna några bland många  exempel.

Vill du ha med eller utan mätare?
Fördelningsskåpen finns i två bredder och i två olika höjder, beroende på om skåpet ska ha plats för mätning eller ej. Det smala skåpet är 372 mm brett och kan ha upp till tre utgående grupper, och det breda skåpet är 522 mm brett med upp till sju utgående grupper. De skåp som är utrustade med elmätare är 1140 mm höga medan skåp utan mätarinsats är 860 mm höga, räknat från fundamentet.

Förberett kabelskåp

Om du önskar kan vi leverera kabelskåpet helt tomt och förberett för egen anpassning. De förberedda kabelskåpen finns i två bredder, 372 mm eller 522 mm, båda med höjden 1140 mm från fundamentet räknat. De förberedda insatserna för montageplåtar eller norminsatser gör att du enkelt kan anpassa innehållet i skåpet efter dina behov och önskemål. Du kan välja mellan olika varianter med montageplåtar för att fästa detaljer mot och varianter för Normmodulinsats för eget montage av normprodukter på DIN-skena.

Tänk på
Under vissa klimatförhållanden kan materialet magnelis initialt visa tecken på korrosion i kanterna. Det är en naturlig del av självläkningsprocessen och kommer att blekna och försvinna med tiden.

Se våra belysningsskåp>

Se våra fördelningsskåp>