Avdrag för laddbox hemma

Avdrag för laddbox hemma

Grön teknik- avdrag för laddbox hemma

Är du på väg att installera en laddbox i ditt hem? Bra, för nu finns det en nytt avdrag via Skatteverket som kallas Grön teknik och fungerar på samma sätt som rot och rut. Avdraget på laddbox gäller om du köper laddboxen ihop med installation av elinstallatör och kommer direkt på din faktura. Totala avdraget är 50% av material och installationskostnaden. 

Om du kan ta del av avdraget eller inte beror på hur mycket skatt du har betalat in under året och vilka andra avdrag du har gjort. Skattereduktionen är högst 50 000 kronor per person och år och gäller för installationer som påbörjas och betalas från och med 1 januari 2021.

Avdraget ersätter det statliga bidrag som du tidigare som privatperson har kunnat söka för installation Grön teknik hemma hos dig, som exempelvis laddstation för elbil, solceller eller lagring av egenproducerad el.

Tänk på att arbetet ska utföras av behörig installatör och laddningspunkten ska uppfylla kraven i förordningen. Krav som GAROs laddboxar uppfyller mer än väl.

Du hittar mer information om skattereduktionen Grön teknik på Skatteverkets hemsida Grön teknik - Privat | Skatteverket