Beställ G-Cloud

{ "fields": [{"id":"0a4e50cd-a2a8-4b1d-83b7-57d5783fd396","name":"anlaggningsinformation","label":"Anläggningsinformation","hideLabel":false,"value":[],"type":"Title","required":false,"multiple":false,"options":[],"width":100},{"id":"edf7c43e-8599-492f-8745-128759217ea3","name":"huvudomrade","label":"Huvudområde","hideLabel":false,"help":"Huvudområdets namn i G-Cloud (kan exempelvis vara adress, företagsnamn eller fastighetsbeteckning).","value":[],"type":"Text","required":true,"multiple":false,"options":[],"width":100},{"id":"1b3f5a73-bd6d-4e98-a5b1-6f0bf24e3061","name":"antalladdpunkter","label":"Antal laddpunkter","hideLabel":false,"help":"Antal laddpunkter som ingår i anläggningen.","placeholder":"0","value":[],"type":"Text","required":true,"multiple":false,"options":[],"width":100},{"id":"6e864133-3754-4d9e-a3ed-180eee5e6082","name":"administratoravanlaggningen","label":"Administratör av anläggningen","hideLabel":false,"placeholder":"För- och efternamn","value":[],"type":"Title","required":false,"multiple":false,"options":[],"width":100},{"id":"36b9c3d4-2dec-4d0f-9765-58c67df10027","name":"administratorensnamn","label":"Administratörens namn","hideLabel":false,"placeholder":"För- och efternamn","value":[],"type":"Text","required":true,"multiple":false,"options":[],"width":33},{"id":"07e4170d-d1b2-4138-8fb1-abe2fbce3277","name":"administratorensepost","label":"Administratörens e-post","hideLabel":false,"help":"E-post dit inloggningsuppgifter skickas.","placeholder":"namn@foretaget.se","value":[],"type":"Email","required":true,"multiple":false,"options":[],"width":33},{"id":"4faba91b-58ea-421a-8e21-04f64b6767c3","name":"administratorenstelefonnummer","label":"Administratörens telefonnummer","hideLabel":false,"placeholder":"000-000 00 00","value":[],"type":"Tel","required":true,"multiple":false,"options":[],"width":33},{"id":"fe8d3def-2c8f-47d2-871b-750d4be1c590","name":"installatoravanlaggningen","label":"Installatör av anläggningen","hideLabel":false,"value":[],"type":"Title","required":false,"multiple":false,"options":[],"width":100},{"id":"9be59289-e1bf-4452-98ba-1bdd141e0239","name":"foretagsnamninstallator","label":"Företagsnamn installatör","hideLabel":false,"placeholder":"Företaget AB","value":[],"type":"Text","required":false,"multiple":false,"options":[],"width":50},{"id":"e863ec66-f4fe-47b1-be40-79da94f59cb2","name":"installatorensnamn","label":"Installatörens namn","hideLabel":false,"placeholder":"För- och efternamn","value":[],"type":"Text","required":false,"multiple":false,"options":[],"width":50},{"id":"646df522-e23b-4ac6-aa63-c317daaef0d0","name":"installatorensepost","label":"Installatörens e-post","hideLabel":false,"placeholder":"namn@foretaget.se","value":[],"type":"Email","required":false,"multiple":false,"options":[],"width":50},{"id":"a400e74c-08f4-4ad2-96fd-3bb6dee4d27e","name":"installatorenstelefonnummer","label":"Installatörens telefonnummer","hideLabel":false,"placeholder":"000-000 00 00","value":[],"type":"Tel","required":false,"multiple":false,"options":[],"width":50},{"id":"0e26ada6-bc5d-4187-92a9-3891e92930e2","name":"fakturauppgifter","label":"Fakturauppgifter","hideLabel":false,"value":[],"type":"Title","required":false,"multiple":false,"options":[],"width":100},{"id":"55ade131-34d4-4739-a44c-9fcb65cd12a6","name":"organisationsnamn","label":"Organisationsnamn","hideLabel":false,"help":"Ange namn på fakturamottagare.","placeholder":"Företaget AB","value":[],"type":"Text","required":true,"multiple":false,"options":[],"width":33},{"id":"c8e3699c-e9af-423c-a815-cf633712de81","name":"momsregistreringsnummer","label":"Momsregistreringsnummer","hideLabel":false,"help":"Organisationsnummer på format SE999999999901","placeholder":"SE999999999901","value":[],"type":"Text","required":true,"multiple":false,"options":[],"width":33},{"id":"c7ed19c9-8720-4595-a902-9489337c09ef","name":"fakturamarkning","label":"Fakturamärkning","hideLabel":false,"value":[],"type":"Text","required":false,"multiple":false,"options":[],"width":33},{"id":"d8417adf-ab39-4dca-974a-424ca865c975","name":"faktureringsadress","label":"Faktureringsadress","hideLabel":false,"placeholder":"Ange fullständig faktureringsadress","value":[],"type":"Textarea","required":true,"multiple":false,"options":[],"width":50},{"id":"e77fe7e4-aa10-4744-b757-594ada052bea","name":"epostforfaktura","label":"E-post för faktura","hideLabel":false,"placeholder":"namn@foretaget.se","value":[],"type":"Email","required":false,"multiple":false,"options":[],"width":50},{"id":"667dfd7b-e8ab-4def-9d6a-b32d5a19c6ff","name":"eposttillorganisationen","label":"E-post till organisationen","hideLabel":false,"placeholder":"namn@foretaget.se","value":[],"type":"Email","required":true,"multiple":false,"options":[],"width":33},{"id":"e7160d12-bfea-4873-a2d1-d34f27273a7b","name":"telefonnummertillorganisationen","label":"Telefonnummer till organisationen","hideLabel":false,"placeholder":"000-000 00 00","value":[],"type":"Tel","required":false,"multiple":false,"options":[],"width":33},{"id":"f9bc172a-ee8d-445f-b56a-0bab5c3c9192","name":"kontaktadressforanlaggningen","label":"Kontaktadress för anläggningen","hideLabel":false,"placeholder":"Södergatan 26","value":[],"type":"Text","required":true,"multiple":false,"options":[],"width":33},{"id":"57eb264f-d372-4624-8f35-2e6380d83cac","name":"ovrigauppgifter","label":"Övriga uppgifter","hideLabel":false,"value":[],"type":"Title","required":false,"multiple":false,"options":[],"width":100},{"id":"bde1a09b-a662-4db7-bd38-ded2136ac119","name":"harorganisationenredanenbefintliganlaggninganslutentillgcloud","label":"Har organisationen redan en befintlig anläggning ansluten till G-cloud?","hideLabel":false,"value":[],"type":"Checkbox","required":true,"multiple":true,"options":[{"label":"Ja","value":"Ja"},{"label":"Nej","value":"Nej"}],"width":33},{"id":"be12e7db-ebe3-4af2-9372-46d711c2e3c5","name":"ovrigauppgiftermeddelande","label":"Övriga uppgifter/meddelande","hideLabel":false,"help":"Frivilliga övriga uppgifter eller meddelande (ex när anläggning ska tas i drift etc.)","value":[],"type":"Textarea","required":false,"multiple":false,"options":[],"width":100},{"id":"04fd5a40-b326-42a3-8cfa-8d3b9202551c","name":"allmannavillkor","label":"Allmänna villkor","hideLabel":false,"value":[],"type":"Title","required":false,"multiple":false,"options":[],"width":100},{"id":"e8001d5c-b83b-4a54-a779-6ed9d0846823","name":"samtycke","label":"Samtycke","hideLabel":false,"help":"Våra allmänna villkor finns på denna länk.","value":[],"type":"Terms","required":true,"multiple":false,"options":[{"label":"Genom att kryssa i rutan godkänner du de allmänna villkoren för tjänsten.","value":"Ja"}],"width":100}], "terms": {"contentType":"application/pdf","filename":"allma-nna_avtalsvillkor_g-cloud.pdf","size":190245,"url":"/storage/BB86375546583C3C6AFA21A433A7228AA6B231ABEFA02E78AA260AFDE2559BF4/cfe5ced1420f4c69a2e498d293f93abe/pdf/media/ec39871b0d364c93866637abe50e698b/allma-nna_avtalsvillkor_g-cloud.pdf"} }