Uttagsmoduler

GARO GPI uttagsmoduler finns i en mängd olika varianter, beroende på behov och önskemål. Samtliga uttag föregås av jordfelsbrytare och automatsäkringar.