Om Solenergi

Nyttig information om solenergi för dig som funderar på att bli mikroproducent.

Miljövänlig el

Grön el

Den energi som kommer ifrån solen kallas även för grön el. Detta kallas den för att solenergi är en förnyelsebar energikälla, dvs. en obegränsad resurs och även helt utan miljöpåverkan.

LÄS MER

Bidrag

Som mikroproducent har du möjligheten att få ett flertal olika bidrag och ersättningar för den el som du producerar vilket gör att lönsamheten för solenergi är hög.

LÄS MER

Så funkar det

Solen

En timme av solens strålning som träffar jorden innehåller lika mycket energi som hela världen förbrukar under ett år.

X

Solpanelen

När solens strålar träffar panelytan startar en reaktion i cellerna och elektrisk spänning uppstår mellan cellens fram- och baksida. Panelerna genererar ström så länge solen lyser.

X

Växelriktare

Med hjälp av en växelriktare omvandlas likströmmen från panelerna till växelström vilket är det du använder i hemmet.

X

Elmätare

Den standardiserade elmätaren kan bara mäta den el du förbrukar, men det finns elmätare som även kan mäta den el du producerar. När du installerar solceller hemma måste du byta ut din elmätare, detta görs kostnadsfritt av din elnätsägare.

X

DC-brytare

En likströmsbrytare används för att riskfritt kunna utföra service på exempelvis växelriktaren. Placeras av säkerhetsskäl så nära panelerna som möjligt för att snabbt kunna bryta strömmen.

X

DC-kapsling

Det är i DC-kapslingen som modulerna sammankopplas. Den innehåller överspänningsskydd  och säkringar. Kapslingen ska placeras mellan växelriktaren och solpanelerna,gärna så nära panelerna som möjligt för att stoppa överspänningar vid t.ex. åska.

X

När solens strålar träffar panelytan startar en reaktion i cellerna och en elektrisk spänning uppstår mellan cellens fram- och baksida. Likströmmen som bildas kan ledas vidare via en växelriktare och sedan in i huset eller ut på nätet.

Solen

En timme av solens strålning som träffar jorden innehåller lika mycket energi som hela världen förbrukar under ett år.

Solpanelen

När solens strålar träffar panelytan startar en reaktion i cellerna och elektrisk spänning uppstår mellan cellens fram- och baksida. Panelerna genererar ström så länge solen lyser.

Växelriktare

Med hjälp av en växelriktare omvandlas likströmmen från panelerna till växelström vilket är det du använder i hemmet.

Elmätare

Den standardiserade elmätaren kan bara mäta den el du förbrukar, men det finns elmätare som även kan mäta den el du producerar. När du installerar solceller hemma måste du byta ut din elmätare, detta görs kostnadsfritt av din elnätsägare.

DC-brytare

En likströmsbrytare används för att riskfritt kunna utföra service på exempelvis växelriktaren. Placeras av säkerhetsskäl så nära panelerna som möjligt för att snabbt kunna bryta strömmen.

DC-kapsling

Det är i DC-kapslingen som modulerna sammankopplas. Den innehåller överspänningsskydd  och säkringar. Kapslingen ska placeras mellan växelriktaren och solpanelerna,gärna så nära panelerna som möjligt för att stoppa överspänningar vid t.ex. åska.