Länkar

Här finns ett antal olika länkar om du vill lära dig mer om solenergi.

Skatteverket

Läs mer om skattereduktion vid mikroproduktion här.
Läs mer om vad som gäller för att få ROT-avdrag här.

 

Energimyndigheten

Läs mer om och hur du ansöker om elcertifikat här
Läs mer om och hur du ansöker om ursprungsgarantier här. 
Läs mer om investeringsstöd för solenergi här.

 

Svensk energi

Vill du lära dig mer om energi och miljö kan du göra det här.

 

Bengts villablogg

Vill du lära dig mer om solenergi kan du göra det här.

 

Elnätsägarnas tekniska krav på mikroproduktionsanläggningar

Vill du veta mer om vilka tekniska villkor elnätsägarna har på mikroproduktionsanläggningar? Här nedan hittar du länkar till några av de största.

E.ON

Vattenfall

Fortum