Grön el

Den energi som kommer ifrån solen kallas även för grön el. Detta kallas den för att solenergi är en förnyelsebar energikälla, dvs. en obegränsad resurs och även helt utan miljöpåverkan.

Genom att producera grön el bidrar du till att sätta press på Sveriges elproducenter att miljöanpassa sin elproduktion och därmed hjälpa till att minska efterfrågan på ohållbar el så som kärnkraft och fossilkraft.

Med användningen av grön el minskar man även sina utsläpp av växthusgaser vilket ger en mindre påverkan på klimatet.