SVAR:

Vattenfall är ledande när det gäller ersättning för el producerad från solen. De betalar i nuläget Nord pools spotpris plus 40 öre per kWh exklusive moms. Priset gäller under ett år, därefter betalas Nord pools spotpris utan avdrag.

För att kunna sälja el till vattenfall måste du även köpa den el du förbrukar av dem.