SVAR:

Vanligtvis behöver man inte uppgradera huvudsäkringarna då begränsad takyta och regelverk kring mikroproduktion styr hur stor anläggning du kan installera.

Du kan beräkna den högsta möjliga uteffekt som kan anslutas på en specifik säkringsnivå genom formeln nedanför. Om nu en uppgradering av huvudsäkringarna skulle behövas får man begära en offert av behörig elinstallatör.

Säkringsnivå x 230V x 3 = Högsta möjliga uteffekt i systemet