SVAR:

Anläggningens produktionskapacitet får maximalt uppgå till 43,5 kW och huvudsäkringen får vara högst 63 A.

Växelriktare ska dimensioneras efter anläggningens toppeffekt för bäst verkningsgrad. Elbolagen rekommenderar en 3-fas växelriktare, men 1-fas växelriktare kan användas för system under 3 kW och 16 A huvudsäkring.

Vid större system bör installationen fördelas över 3 faser för att undvika nätstörningar.