SVAR:

Den summa du får tillbaka på skatten är redan ifylld i förväg av skatteverket, din uppgift som producent är att kontrollera så siffran stämmer överens.

Rapporteringen av förnyelsebar produktion som är skattereduktionsberättigad hanteras av elnätsbolaget.