SVAR:

Nej. Att elektriskt koppla in solpaneler eller växelriktare ska utföras av en kvalificerad elektriker. Även takarbeten är behäftat med risker för fall, i många fall kräver det byggställning.  Taket ska också vara tätt efter installationen, detta kräver kunskap.