SVAR:

Det pris du får för din producerade el varierar mellan elbolagen. De faktorer som styr priset är Nord pools spotpris, möjligheten att sälja elcertifikat och ursprungsgarantier, skattereduktion och ersättning för nätnytta.

Därtill kan vissa elbolag även erbjuda ett extra påslag per kWh för att bidra till utvecklingen av mikroproduktion.