SVAR:

GARO’s  MID-godkända mätare kan användas. Det finns i flera varianter av mätare med manuell avläsning eller med datakommunikation. Informationen ska läsas upp i ett system som heter Cesar, där ett konto ska läggas upp och rapporteras in manuellt via egen avläsning eller via datakommunikation.
GARO har inte kunskap om hur data kommunikationslänken sätts upp, detta kan Cesar bistå med.