SVAR:

Ja, det finns en gräns på 15 år gällande elcertifikat För förnyelsebar elproduktion.