SVAR:

Tillverkaren ger en garanti på minst 85% effektivitet efter 25 år, d v s en maximal minskning på 0,5% per år.