SVAR:

Din elnätsägare byter din elmätare efter en föranmälan gjorts.