SVAR:

Man kan inte fylla ett tak helt och hållet med vanliga paneler. Det bör vara ett avstånd till vindskivor på grund av vind last. Det kan också behöva kompletteras med snörasskydd då solpanelerna är hala och snö glider av.

 

Garo saluför även så kallade byggnadsintegrerade paneler som helt ersätter toppskiktet på taket som till exempel tegelpannor.