SVAR:

Den yta du tänker använda är avgörande för hur mycket du kan producera. Lutningen har också en del betydelse. I Sverige är det vanligtvis optimalt med 40 graders lutning i söderläge men andra alternativ ger också väldigt bra utfall.  3 solpaneler ger ca 900W. Detta blir ca 800kWh i Sverige. Det varierar ganska mycket beroende på var man bor. Bäst är kusterna och då får man inte glömma de stora sjöarna. Helt enkelt så är många soltimmar och lite moln bra.

135 m2 tak kan ha ca 60 paneler detta kan ge ca 17kW toppeffekt.  Eller ca 15-16000 kWh/år.