Beräkna din besparing

Få en uppskattning av hur mycket du kan spara genom att investera i solenergi. För att få ett värde på investeringen behöver du ta reda på ditt elpris, energiförbrukning, takets lutning och i vilket väderstreck huset är riktat.

Nuvarande energikostnad

{{form.calculated.energyCost | currency:undefined:0}}

Besparing per år

{{form.calculated.yearSavings | currency:undefined:0}}

Återbetalningstid

{{form.calculated.payoff | number:1}} år

1Din energisituation idag

2Solstyrka i ditt område

Solstyrka
{{form.calculated.areaSunEnergy}}

3Takets lutning & väderstreck

Takets lutning
{{form.data.roofAngle}}°
Position
{{form.data.cardinalDirection}}°

4Solcellspaket

Välj anläggningens effekt
{{form.data.unitKw}} kW

5Sälj din överskottsel

6Investeringsunderlag

Nuvarande Energiförbrukning per år: {{form.data.kwh | number:0}} kWh

Nuvarande energikostnad per år: {{form.calculated.energyCost | currency:undefined:0}}

Producerad energi per år: {{form.calculated.yearProduction | number:0}} kWh

Total producerad energi 25 år: {{form.calculated.yearProduction25 | number:0}} kWh

Andel producerad energi som förbrukas i hemmet: {{form.calculated.yearProduction * form.calculated.productionConsumed | number:0}} kWh (Detta är en uppskattning som baseras på hur stor solanläggning du valt i förhållande till din totala förbrukning. Vi har tagit hänsyn till att du sannolikt förbrukar lite energi under den tiden på dygnet som solpanelerna genererar som mest, vilket gör att denna energi måste säljas som ”överskottsenergi”).

Överskottsenergi som säljs: {{form.calculated.yearProduction * (1-form.calculated.productionConsumed) | number:0}} kWh (Priset på den el som säljs baseras på det pris Vattenfall erbjuder samt de ersättningar du som mikroproducent har rätt till).

Initial investeringskostnad: {{form.calculated.investCost | currency:undefined:0}} (Kostnaden är uppskattad till 20 SEK per installerad watt för dig som fastighetsägare. Detta är ett uppskattat riktvärde för samtliga anläggningar och täcker frakt, materialkostnader och installationskostnader för en färdig och driftsatt anläggning. Kontakta oss för en mer exakt investeringskostnad.

Återbetalningstid: {{form.calculated.payoff | number:1}} År (Antal år innan anläggningen är betald).

Total energikostnad under 25 år utan solenergi: {{form.calculated.energyCost25 | currency:undefined:0}} (Din totala kostnad om du avstår investering)

Total energikostnad under 25 år om du investerar i solenergi: {{form.calculated.energyCostPanels25InclInvest | currency:undefined:0 }} (Hänsyn tagen till investeringskostnad,effektivitetsförlust och kostnad för en ny växelriktare).

Total besparing på 25 år: {{form.calculated.yearSavings25Incl | currency:undefined:0}} (Kalkylen baseras på dagens elpris. Med hög sannolikhet kommer elpriset öka de kommande 25 åren vilket leder till att din besparing ökar i samma utsträckning). 

Elpris idag {{form.data.price}} kr/kWh
Elförbrukning {{form.data.kwh | number:0}} Kwh/år
Solstyrka {{form.calculated.areaSunEnergy}} kWh/kvm
Taklutning {{form.data.roofAngle}}°
Position {{form.data.cardinalDirection}}°
Solcellsanläggning effekt {{form.data.unitKw}} Kw
Försäljningspris överskottsel {{form.data.salePrice}} kr/kWh

Summering

Energikostnad {{form.calculated.energyCost | currency:undefined:0}}
Solenergi ersättning {{form.calculated.yearSavings | currency:undefined:0}}
Återbetalningstid {{form.calculated.payoff | number:1}} År

Nuvarande Energiförbrukning per år: {{form.data.kwh | number:0}} kWh

Nuvarande energikostnad per år: {{form.calculated.energyCost | currency:undefined:0}}

Producerad energi per år: {{form.calculated.yearProduction | number:0}} kWh

Total producerad energi 25 år: {{form.calculated.yearProduction25 | number:0}} kWh

Andel producerad energi som förbrukas i hemmet: {{form.calculated.yearProduction * form.calculated.productionConsumed | number:0}} kWh (Detta är en uppskattning som baseras på hur stor solanläggning du valt i förhållande till din totala förbrukning. Vi har tagit hänsyn till att du sannolikt förbrukar lite energi under den tiden på dygnet som solpanelerna genererar som mest, vilket gör att denna energi måste säljas som ”överskottsenergi”).

Överskottsenergi som säljs: {{form.calculated.yearProduction * (1-form.calculated.productionConsumed) | number:0}} kWh (Priset på den el som säljs baseras på det pris Vattenfall erbjuder samt de ersättningar du som mikroproducent har rätt till).

Initial investeringskostnad: {{form.calculated.investCost | currency:undefined:0}} (Kostnaden är uppskattad till 20 SEK per installerad watt för dig som fastighetsägare. Detta är ett uppskattat riktvärde för samtliga anläggningar och täcker frakt, materialkostnader och installationskostnader för en färdig och driftsatt anläggning. Kontakta oss för en mer exakt investeringskostnad.

Återbetalningstid: {{form.calculated.payoff | number:1}} År (Antal år innan anläggningen är betald).

Total energikostnad under 25 år utan solenergi: {{form.calculated.energyCost25 | currency:undefined:0}} (Din totala kostnad om du avstår investering)

Total energikostnad under 25 år om du investerar i solenergi: {{form.calculated.energyCostPanels25InclInvest | currency:undefined:0 }} (Hänsyn tagen till investeringskostnad,effektivitetsförlust och kostnad för en ny växelriktare).

Total besparing på 25 år: {{form.calculated.yearSavings25Incl | currency:undefined:0}} (Kalkylen baseras på dagens elpris. Med hög sannolikhet kommer elpriset öka de kommande 25 åren vilket leder till att din besparing ökar i samma utsträckning).