Vår affärsidé

"Med fokus på innovation, hållbarhet och design utvecklar GARO lönsamma helhetslösningar för elbranschen"

Vi står inför en tid med fantastiska möjligheter inom alla våra produktområden. Vi vet vart vi ska, vi ser trenderna och vet att behovet av våra tjänster och produkter kommer att öka.

Vi använder våra insikter till att tydliggöra målbilderna: tro på kraften i vår unika och starka kultur. Vi vågar tänka nytt och kan därmed skapa synergier mellan våra produktområden. På så sätt upplevs vi som ett enat och attraktivt GARO.

En del i den processen är att förtydliga och förstärka bilden av oss genom vårt varumärke, vilket innefattar företaget och allt det vi utvecklar och marknadsför samt människorna som gör det.

Kärnvärden

Innovativa – Vi är en nytänkande kraft som utvecklar våra kunders framtida affärer. Det gör oss till en engagerad, lyhörd och aktiv samarbetspartner.

Kompetenta – Vi är experter på det vi gör och värdesätter kunskap som leder till våra kunders utveckling och lönsamhet.

Långsiktiga – Vårt fokus är att genom ett stort engagemang utveckla säkra produkter för en hållbar framtid.

Stolta – Vår genuina historia, fina utveckling och framtida möjligheter har skapat vår unika GARO-kultur. Den gör oss trygga och stolta i allt vi gör.