2018-09-12

GARO har levererat DC högeffektsladdare till Volvo Cars provverksamhet

GARO AB har levererat högeffektsladdare till Volvo Cars provverksamhet omfattande 12 DC stationer av varierande typ och funktion.

Laddarna inkluderar den absolut senaste tekniken med möjlighet till mycket högt effektuttag. Laddstationerna är avsedda för Volvo Cars provverksamhet och har installerats i såväl Göteborgsområdet som vid en vintertestplats i Norrland.
GARO har en stark ställning inom området fordonsladdning och har ett komplett sortiment inom snabbladdning, semi-snabbladdning och hemmaladdning. Utbyggnaden av laddinfrastruktur fortsätter i Sverige i oförminskad takt och följer kommersialiseringen av laddbara fordon och de beslut som påskyndar dess tillväxt mot en fossilfri fordonsflotta.

Carl-Johan Dalin, VD på GARO kommenterar: "Volvo Cars satsar stort på eldrivna fordon och vi är mycket stolta över att ha fått förtroendet att leverera högeffektsladdare till Volvo Cars provverksamhet av elektrifierade bilar.”
Leveranserna har genomförts i samverkan med GAROs partnerföretag Efacec.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Carl-Johan Dalin, VD- och koncernchef: 070 361 00 95
Malin Rylander Thordén, IR-chef: 076 894 95 96