2018-08-16

Magdalena Andersson, finansminister på besök i Gnosjö.

Under sitt besök i Jönköpings Län besökte Sveriges finansminister Magdalena Andersson GARO AB i Gnosjö. Där blev det rundvandring, lunch och företagspresentation.

I huvudsak diskuterades elektrifieringen av den svenska fordonsflottan samt den tillhörande utbyggnaden av laddinfrastrukturen. De stöd och styrmedel som finns för att påskynda omställningen togs också upp på mötet med finansministern. Klimatklivet, Ladda-hemma-stödet och Bonus-malus är exempel på styrmedel som används inom området.

På det mer generella planet diskuterades behovet av kompetent arbetskraft, vilket Sverige måste slå vakt om. De okvalificerade, enkla jobben inom industrin finns inte längre. De har automatiserats eller flyttats. De jobb som finns nu och i framtiden kräver högre kompetens. Denna fråga är att betrakta som en nyckelfråga för svensk industri och dess fortsatta utveckling. Det måste vara möjligt att kunna rekrytera och behålla kompetenta medarbetare och det måste vara möjligt att nå rimliga lönsamhetsmål. Mötet avslutades med en rundvandring i GAROs produktion.

 

 

För mer information, vänligen kontakta:

Patrik Andersson, Försäljnings och Marknadsdirektör
Telefon: 0370 33 28 11
E-post: patrik.andersson@garo.se