2020-07-20

Installatörens vardag i fokus

Som elinstallatör är du väldigt viktig för oss. Därför har vi satt stort fokus på att utveckla produkter och lösningar som gör din vardag både smidigare och mer tidseffektiv. Den dialog vi har vid våra besök ute på byggarbetsplatserna betyder mycket för vår framtida produktutveckling. Det är då vi hittar många idéer till nya innovationer som kan komma att spara tid och energi på ett lönsamt och hållbart sätt.

 

 

En kvalitetsrelation
GARO är ett varumärke av hög kvalitet. Många elprodukter som idag finns på marknaden kan se ganska likvärdiga ut efter monteringen. Vad som inte syns är hur lång tid det tog attinstallera dem. Här utmärker sig GAROs produkter. Med våra smarta installationslösningar, som är förberedda för enklast möjliga montering, uppnår du bästa totalkostnad till minst krävande arbetsinsats.

Kunskap ger färdighet
För att du ska känna dig trygg med våra produkter, ser vi till att sprida stor GARO-kunskap vidare till våra återförsäljare. Vid flera tillfällen per år erbjuder vi även gedigna installatörsutbildningar inom våra olika produktgrupper. För många installatörer kan t ex en laddinstallation fortfarande vara något nytt och lite främmande eftersom den omfattar lastbalansering, uppkoppling till nättjänster och programmering av mjukvara. Vi ser till att alla som vill jobba med våra produkter kan hålla en hög kompetens- och säkerhetsnivå.

Smart QR-märkning
2019 införde GARO QR-märkning på samtliga produkter. Via skanning ger den direkt tillgång till teknisk fakta, en installationsanvisning eller ett komplett kopplingsschema för hur skåpet är uppbyggt, tillsammans med innehållsförteckning. Detta kommer spara mycket tid vid installation, framtida applikationer, service och underhåll. Det är också ett fint exempel på hur vi jobbar för att bygga trygga relationer genom hög leveranssäkerhet, stor kunskap och bra support.

 

Bild installatören Linkedin 1200x627