2019-09-19

GARO tecknar avtal med Vattenfall för leverans av laddboxar i Europa

GARO har idag tecknat ett ramavtal med energibolaget Vattenfall avseende leverans av den smarta laddboxen GLB+. Avtalet omfattar Norge, Nederländerna, Storbritannien samt Sverige, vilka är strategiskt viktiga marknader för GARO. Ramavtalet löper under 18 månader varpå det kan förlängas i upp till ytterligare två år.

”Vattenfall har ambitiösa planer att fortsätta möjliggöra omställningen till eldrivna transporter genom att stadigt växa tillsammans med partners och bygga ut laddinfrastrukturen i nordvästra Europa. Som en av de ledande tillverkarna av produkter för laddinfrastruktur gläds vi över samarbetet med Vattenfall”, säger Patrik Andersson, VD och koncernchef för GARO.
GLB+ är en smart, OCPP-kompatibel laddbox för flerfamiljsbostäder, arbetsplatser och offentlig miljö. Laddboxen har många smarta funktioner såsom inbyggd lastbalansering för att optimera laddningen mot de lokala elnätens kapacitet samt stöd för den nya ISO-standarden Plug&Charge. Laddboxen kommer att kopplas upp mot Vattenfalls molntjänst för laddning InCharge vilket möjliggör betalning, fjärrstyrning och driftövervakning.
Inom det europeiska laddnätverket InCharge finns tusentals laddpunkter runt om i städer och på landsbygd. Tillsammans med samarbetspartners såsom GARO kommer Vattenfall genom InCharge fortsätta att bygga ut laddinfrastruktur i hem, på arbetsplatser och längs vägar för att fortsätta möjliggöra ett fossilfritt liv inom en generation.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Patrik Andersson, VD och koncernchef: +46 (0)76 148 44 44
Helena Claesson, finansdirektör: +46 (0)70 676 07 50

Denna information är sådan information som GARO aktiebolag är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades för offentliggörande den 19 september 2019 kl. 13:45