2019-01-18

GARO spelar roll i utvecklingen av Polens laddinfrastruktur

Polens statliga och börsnoterade kraftbolag PGE har tagit ett kraftfullt initiativ för att utveckla laddinfrastrukturen i landet. Bland annat har fem GARO snabbladdare installerats i ett nytt utvärderingsprojekt och fler kommer att installeras löpande. Dessutom är GARO Polen utvald till teknisk partner inom den polska branschorganisationen PSPA. (Polish Alternative Fuel Association)

Med 39 miljoner invånare och 20 miljoner personbilar är Polen ett land att ta hänsyn till vad gäller den globala elbilsrevolutionen. PGE (Polska Grupa Energetyczna) tog under 2018 ett kraftfullt initiativ genom att starta ett pilotprojekt för att fastställa marknadspotential och utvärdering av kommande års utveckling gällande laddinfrastrukturen i Polen.

10 snabbladdare i pilotprojektet
Sedan september 2018 finns fem snabbladdstationer av typen GARO QC-45 som erbjuder gratis laddning på offentlig plats i städerna Warszawa, Siedlce, Krynica och Rzeszów. Ytterligare fem snabbladdstationer kommer installeras löpande. Alla stationerna kommer att övervakas av PGE för analys och utvärdering.

I Polen är GARO en exklusiv leverantör åt TECHNITEL när det gäller fordonsladdning. TECHNITEL har totalentrepenad för PGE:s intallationer.

GAROs kunskap om fordonsladdning värderas högt
Sedan 2017 är GARO en aktiv Technology Partner till PSPA  – den största branschorganisationen för utveckling av laddinfrastruktur och alternativa bränslen i Polen. PSPA initierar utveckling av elladdning vid Polska Energiministeriet, vars syfte är att skapa juridiska och organisatoriska lösningar som är bäst lämpade för marknaden. PSPA är också medlem i den största branschorganisationen i Europa när det gäller laddinfrastruktur för elfordon – AVERE.

För att sprida kunskap till invånarna i landet har GARO tillsammans med PSPA bland annat sammanställt en elbilskatalog som presenterar det kompletta utbudet av elbilar och laddhybridbilar hos de polska bilhandlarna. I katalogen finns också grundläggande information om laddningsprocessen för varje fordon som omfattar typ av uttag och laddningstid beroende på typ av laddare som används, etc”, berättar Krzysztof Zamożny, försäljningschef GARO E-mobility i Polen.

För mer information, vänligen kontakta:

Patrik Andersson, Marknads och Försäljningsdirektör GARO AB
Telefon: 076 148 44 44, E-post: patrik.andersson@garo.se

Sara Ekstrand, Exportchef GARO E-mobility
Telefon: 0370 33 28 37, E-post: sara.ekstrand@garo.se