2019-11-29

GARO förstärker närvaron i Storbritannien

GARO förstärker närvaron i Storbritannien genom att öppna upp ett lokalt dotterbolag med avsikt att etablera sitt sortiment inom E-mobility.

Den brittiska marknaden för E-mobility är enligt EAFO* den tredje största marknaden i Europa med ca 250 000 laddbara bilar i trafik. Tillväxten förväntas vara snabb och det finns höga politiska ambitioner att ställa om fordonsflottan till eldrift.

GARO har tidigare sålt laddstationer och laddboxar till Storbritannien genom sitt irländska dotterbolag samt genom internationella samarbetsavtal med exempelvis E.ON och Vattenfall. Som ett led i bolagets marknadsstrategi öppnar GARO nu upp dotterbolag i Storbritannien för att förstärka närvaron. I samband med etableringen kommer även valda delar av övrigt sortiment att erbjudas den brittiska marknaden.

GARO har sedan tidigare ett lager och distributionscenter i Birmingham och påbörjar nu rekrytering av de första nyckelpersonerna till den brittiska försäljningsorganisationen. I bolagets produktsortiment har redan produktfamiljerna LS4 samt GLB+ erhållit godkännande inom ramen för det brittiska stödsystemet för hem- och arbetsplatsladdning, utfärdat av organet OLEV.

”Storbritannien är en snabbt växande marknad för laddbara bilar och de politiska ambitionerna att ställa om transportsektorn till eldrift är höga. Vi tror på en snabb utbyggnad av både publik och icke-publik laddinfrastruktur i landet under kommande år, där GARO:s sortiment av innovativa och väldesignade elbilsladdare passar väl på marknaden”, kommenterar Patrik Andersson, CEO och koncernchef för GARO AB.     

 

För mer information, vänligen kontakta:

Patrik Andersson, VD och koncernchef: +46 (0)76 148 44 44

Helena Claesson, finansdirektör: +46 (0)70 676 07 50

* European Alternative Fuels Observatory, www.eafo.eu