2019-11-11

GARO AB tar plats på hållbarhetslista

GARO har hamnat på listan över hållbara bolag som görs av Dagens Industri, Aktuell Hållbarhet samt Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet. De deltagande företagen har höjt sitt hållbarhetsarbete från 50 procent till 67 procent jämfört med föregående år. Av sex möjliga poäng uppnådde GARO AB fem, vilket anses mycket bra.

Rankingen Hållbara bolag är en undersökning som baserar sig på bolagens rapporter och webbplatser för att se hur väl bolagen anpassar sitt pågående hållbarhetsarbete.

För att få poäng i rankingen måste det finnas en hållbarhetsstrategi, en koppling av hållbarhetsarbetet till FN:s mål och integration av FN-målen i egna affärsmodellen. Företaget måste även kunna påvisa hur verksamheten bidrar till FN:s mål, både positivt och negativt. Verksamheten ska även kartläggas gällande risker som finns kopplade till målen. Av sex möjliga poäng på rankingskalan fick GARO fem poäng och innehar därmed en fin plats på årets lista.

- Vi arbetar givetvis mycket med hållbarhet. Detta är ett bevis på att vi som företag gör rätt saker och detta inspirerar oss att fortsatt utveckla de frågorna i vår verksamhet”, säger Patrik Andersson, VD och Koncernchef GARO AB.

Gnosjö 11 november 2019

För mer information, vänligen kontakta:

Patrik Andersson VD och Koncernchef GARO AB                                     
Telefon: 076 148 44 44                                                                                                 
E-post: patrik.andersson@garo.se