2018-12-04

Falun erbjuder stark laddinfrastruktur med GARO

Elen har en viktig roll i omställningen mot ett modernt och fossilfritt transportsystem. Därför satsar Falu Energi & Vatten hårt på att förse invånarna, besökande och genomresande i kommunen med smarta laddplatser för elbilar.

På en total yta av 65 x 65 km där det bor 59 000 invånare har idag ingen längre än 25 km till närmaste publika snabbladdningsstation. Falu Energi & Vatten har som kommunägt bolag ansvarat för att bygga ut infrastrukturen för den publika fordonsladdningen. Deras mål är att aktivt bidra till att våra barn och barnbarn ska växa upp i ett samhälle utan utsläpp och som hämtar sin energi från lokala, återanvändbara resurser.

När 2018 går mot sitt slut har Falu Energi & Vatten totalt installerat:

-          22 GARO LS3 laddare utspridda på 8 olika platser

-          12 GARO LS4 laddare, utspridda på 5 platser

-          7 GARO snabbladdare, varav 5 med högsta effekten, på 6 olika platser.

-          1 GARO snabbladdare internt placerad på Falu Energi & Vatten för att tillgodose företagets fordon.

 

”Vi valde ett starkt
svenskt varumärke
som alltid finns till hands”

Daniel Asplund, projektledare/affärs­utvecklare på Falu Energi & Vatten:

– Utvecklingen av Faluns laddinfrastruktur har skett i nära kontakt med GARO som varit till stor hjälp både innan, under och efter köpet. Det har varit skönt med en stabil leverantör med stor kunskap och ett vidsynt nytänk. Tryggt med en stark resurs när man ska ge sig in i ny teknik som ska stå i publik miljö och fungera på ett säkert sätt långt framåt i tiden. Utfallet av den ökade tillgängligheten är väldigt positivt och har fått alltfler att våga köpa eldrivna bilar.

Gnosjö, 4 december 2018

För mer information, vänligen kontakta:

Patrik Andersson, Marknads och Försäljningsdirektör GARO AB
Telefon: 076 148 44 44
E-post: patrik.andersson@garo.se

 

Reine Lönn, Försäljningschef GARO Ladd
Telefon: 076 147 44 44
E-post: reine.lonn@garo.se