2018-08-28

Bostadsrättsförening installerar GAROs laddboxar

Att kunna ladda sin elbil är numera lika självklart som att kunna tanka sin bil. Därför har Humlevägens Samfällighetsförening i Floda installerat 88 av GAROs laddboxar för elbilsladdning till sina hyresgäster.

Genom Holst Elektiska AB har laddboxarna kommit på plats i de olika garagen efter ungefär ett års projektering och förarbete. Installationen av GAROs laddboxar påbörjades i månadsskiftet maj-juni i år. I dagsläget finns laddboxarna klara i fem av sju garagelängor. De återstående installationerna för Humlevägens Samfällighetsförening beräknas vara klara i slutet av september 2018.

–”Vid större kontrakt är det viktigt att veta att det går att lita på både leverantör och produkter” säger Peter Holsts ägare och projektansvarig på Holst Elektriska AB. -”Jag är glad för samarbetet med GARO, som är ett företag som är en förebild för många, och borde vara det för fler. Det är roligt att konstatera GAROs stora bredd, och höga kompetens. Det är kul att sätta upp produkter från GARO” säger han vidare.

Gnosjö 27 augusti 2018

För mer information, vänligen kontakta:

Patrik Andersson, Marknads och Försäljningsdirektör GARO AB
Telefon: 076 148 44 44
E-post: patrik.andersson@garo.se

 

Reine Lönn, Försäljningschef GARO Ladd
Telefon: 070 147 44 44
E-post: reine.lonn@garo.se