Samtal med Stefan

Vi går på djupet med GAROs affärsidé.
Varför blev det som det blev och varför gör vi som vi gör?

" Nytänket och nyfikenheten får aldrig försvinna"

Beskriv GAROs verksamhet!

- Vi utvecklar och tillverkar lösningar för elektriska installationer.
 

Lösningar?

- Ja,  själva produkten är bara en del. Lika viktiga är tjänsterna i och runt själva produkten.
Vi går alltmer mot hela lösningar, lösningar som i många fall vänder sig direkt till slutkunden.
 

Kan du ge några exempel?

-
Ett bra exempel är hur våra centraler har förändrats. Tidigare byggde elektrikerna centralerna på plats med lösa komponenter. Nu levereras det mesta nyckelfärdigt för direkt installation. Samtidigt får centralerna allt mer tjänsteinnehåll, exempelvis medialösningar. Det här är en växande trend, vi kommer att få se ännu mer kvalificerade lösningar framöver. Styrning, mätning, telefoni, och även larm. Både trygghetslarm och inbrottslarm.
Slutkunderna vill ha kompletta lösningar, utan krångel. 
 

Var finns GARO?

- Vi finns i fem länder; Sverige, Norge, Finland, Polen och Irland.
Sverige är vår hemmamarknad, här har vi också vårt huvudkontor i Gnosjö…
Faktum är att det, trots likartade regler, skiljer en hel del mellan länderna. Det handlar om invanda mönster, ”vad man alltid har gjort” helt enkelt.
 

Ni har funnits ända sedan 1939. Finns det något värde i att ha en lång historia, eller är det till och med så att man kan ha svårare att tänka nytt med en lång historia i bagaget?

- Jag är säker på att den har ett stort värde; vår ålder innebär att vi har en lång och djup erfarenhet, vilket är en trygghet för våra kunder.
Men det kan också vara mindre bra om man inte ser upp. Det gäller att hålla entreprenörskänslan levande.
Nytänket och nyfikenheten får aldrig försvinna.
 

Ge några exempel på ”nytänk”!

- Jag nämnde några delar tidigare när det gäller utvecklingen av våra centraler. Ett annat område där vi länge varit ledande är bilmotorvärmare… det gäller också camping och marint. Här har vi verkligen fokuserat på lösningar ur ett kundperspektiv.  
 

Ni använder ju er av begreppet en nytänkande kraft.
Hur beter man sig för att få människor att tänka nytt? 

- För det första måste man ha rätt lag; människor som är kreativa. Och det laget har vi lyckats forma genom åren, det sista sagt med stor ödmjukhet. Sedan måste man ha en bra grogrund i form av tydliga värderingar. Värderingar som klart talar om att det är ok att göra fel ibland. I annat fall stryper man möjligheten att vara kreativ.
Vidare måste det finnas ett stort mått av entreprenörskänsla, vilja att komma vidare.
Ibland har vi för många bollar i luften samtidigt, men det är ändå bättre att tvingas sålla bland idéerna…
 

Du kommer ifrån en annan bransch. Berätta!

- Ja, jag kommer ifrån aluminiumprofilbranschen. Där jobbade vi också med skräddarsydda lösningar och systemtänk.
Jag kunde faktiskt ta med mig en del av tänkandet till GARO.
 
 

Finns det några tydliga skillnader?

- Den branschen var mer processinriktad, här handlar mer om vad som ”sitter i händerna”.
 

Om du tänker framåt; vilket, eller vad är den viktigaste utmaningen för GARO!

- Att behålla den innovativa förmågan trots att vi växer.
Hitta rätt människor, det jag talade om tidigare.
Standardisera mer, men ändå ha en bred produktportfölj. Jobba med ett mindre antal plattformar med fler lösningar i varje plattform. Precis som bildindustrin redan gör idag. 
 

Till sist; GAROs huvudkontor har alltid funnits i Gnosjö.
Finns ”Gnosjö-andan” på riktigt, eller är det bara en myt?

- Den finns definitivt på riktigt, men den är svår att sätta ord på. Jag har bott här i sexton år, så jag börjar snart bli Gnosjöbo. Jag vill beskriva den så här; att känna till de resurser och möjligheter som finns i bygden, ”vem som kan göra vad”. Ta de resurserna och sätta samman dessa på ett intelligent vis… det är min bild av Gnosjö-andan.
Det ligger ganska mycket GARO i det…. avslutar Stefan med ett leende.