Kvalitet & Miljö

Vårt kvalitets- och miljöarbete har alltid varit viktigt för oss. Vi var bland de första i vår bransch som blev certifierade enligt ISO redan 1997 och -98

"Nån annan" jobbar inte på GARO. Vi har alla ett ansvar för våra produkter och vår verksamhet

GARO har som målsättning att leverera produkter till rätt pris, i rätt tid och självklart i hög kvalitet. Hela GAROgruppen arbetar med ständiga förbättringar inom alla områden. Redan 1997 och -98 blev vi ISO-certifierade för kvalitet och miljö, det är numera en integrerad och självklar del i vårt dagliga arbete och berör alla i vår organisation.

CE- och S-märkning

Vi CE-märker alla våra produkter enligt lag och dessutom S-märker vi en stor del av våra produkter. S-märkningen innebär att vi låter en tredje, opartisk part testa och kontrollera våra produkter enligt en standardiserad mall. Klarar våra produkter testerna får vi S-märka just den produkten som genomgått de tuffa testerna.

S-märkning är en extra säkerhet för dig som installerar våra produkter och en extra säkerhet för den som ska använda dem.
Läs mer om S-märkningen.

Vårt kvalitetsarbete

Grunden till vårt kvalitetsarbete är vår ansvarskännande personal och de har till hjälp ett system för ständig utveckling och kontroll av vår verksamhet. 5 S / Lean production hjälper till att:

 • Sortera – skilj på det som är nödvändigt och inte
 • Systematisera – organisera smart, så att arbetsplatsen blir lätt att arbeta vid
 • Städa – lite städning hela tiden
 • Standardisera – gör 5S till en daglig rutin
 • Se till – respektera satta standarder och rutiner

Vårt miljöarbete

Våra miljömål är konkreta och en del har vi redan genomfört. Vi har uppsatta mål både för verksamheten och för våra produkter och att vi har kvar ISO14001 certifikatet är ett bevis för att vi klarar de återkommande revisionerna.

Flera av våra produkter bidrar också indirekt till att minimera miljöpåverkan. Exempel på detta är

 • Temperaturstyrda bilvärmaruttag. Skonar både bil och miljö eftersom motorn värms upp och minskar koldioxidutsläppen.
 • Laddstolpar. Vi är med när infrastukturen för elfordon byggs ut.
 • Styr- och mätsystemet G-MÄT. Ett styrsystem för att minska energiförbrukning i t ex bostäder.

Lokalt försöker vi leva som vi lär. För företaget i Gnosjö har vi och håller på att genomföra bl a

 • Tidsstyrning av ventilation
 • Installation av naturgas
 • Utbildning på ECO-driving av våra säljare
 • Utbyte av gamla lysrör till T5 lysrör
 • Rörelsevakter på strategiska platser i fabriken
 • Gamla bildskärmar bytta mot nya energisnåla TFT-skärmar
 • Övervakning och styrning av energiförbrukning

Producentansvar

Vi är anslutna till FTI och El-Kretsen AB – företag som arbetar med återvinning.

Förbättringsförslag

Inom organisationen arbetar vi med ständiga förbättringar och alla medarbetare uppmanas till att lägga förslag. Vill du också komma med förslag? Välkommen att maila oss på info@garo.se