Arvet

Enkelhet, att inte krångla till saker i onödan. Kanske är vi färgade av vår småländska bakgrund, eller helt enkelt vår historia som vi fortfarande bär med oss.

"Vi brinner för sunt förnuft och viljan att komma vidare"

Allt tog sin början redan 1939.
Tre människor, tre starka viljor, massor av idéer och ett uthus.

Vi föddes under enkla förhållanden, men med en kraft som vi har än idag (vi har till och med myntat ett eget uttryck; en nytänkande kraft).

Ganska snabbt växte vi ur uthuset, redan 1941 registrerades Gårö Elektriska som ett aktiebolag.

Men trots det behöll de tre grundarna sina ”vanliga jobb”. Ambitionen var att skapa ett tryggt och stabilt företag.

Inte minst för alla medarbetare.

Trots småländsk sparsamhet, så finns det nämligen två saker som vi aldrig har tummat på genom åren.

Den allra viktigaste är omsorgen om våra medarbetare.

Den andra är resurserna vi lägger på att ”komma vidare”. Utveckla oss själva och våra produkter.

För oss hänger de här sakerna ihop; utan människor som trivs och vill vidare, så kommer det inte heller fram några nya och spännande produkter. Ganska enkelt och självklart, eller hur?

Under åren som följde växte vi vidare och så småningom släppte grundarna sina andra jobb.

Nya produkter såg dagens ljus i en strid ström. Från att vi i början av vår historia främst varit inriktade på att göra framgångsrika produkter bättre och billigare, började vi alltmer svänga mot att skapa helt nya och innovativa produkter.

Under femtiotalet var det mätarskåp och produkter med kapslingar av lättmetall som var tongivande.

Under sjuttiotalet tillkom anslutningsdon. Dessa banade vägen för vår export. I början av åttiotalet startade vi egna bolag i Irland, England och Norge.

Under hela åttio- och nittiotalet expanderade GARO kraftigt. Vi byggde nytt och byggde till i Gnosjö där allt en gång startade. Vi etablerade oss även rent fysiskt i Stockholm.

Takten var hög och mycket hände under både nittiotalet och tvåtusentalet. Lyssna bara;

1994 blev Gårö GARO (vi tog bort våra prickar med tanke på våra exportmarknader).

1997 etablerade vi oss i Polen.

2004 startade vi i blygsam skala det som idag heter GARO Montage. Det växte snabbt till ett blomstrande affärsområde.

2007 startade vi upp GARO Elflex. 2008 grundade vi ett dotterbolag i Finland.

2009 förvärvade vi ett bolag inom området byggbelysning. Ett år senare köptes Nordic Electro och vi blev samtidigt än starkare inom laddstationer.

De senaste åren har varit lika intensiva. Vi är fortfarande lika nyfikna på framtiden. Fyllda av samma obändiga kraft som våra tre grundare var för snart sjuttiofem år sedan. Vi bär också fortfarande med oss det enkla och jordnära;

Att inte krångla till saker i onödan.