2016-11-11

Västra Götalandsregionen satsar stort på elbilsladdning

GARO:s LS4 klarade krav på lastbalansering och RFID-aktivering

En satsning på elbilar och laddning är avgörande för att Västra Götalandsregionen ska nå de politiskt satta målen att vara fossilfria år 2020.

I den första etappen levereras 66 laddstolpar från GARO till regionens vårdinrättningar.

Cirka 1000 bilar ingår i Västra Götalandsregionens interna bilpool. Många av dem körs i dag på gas men tanken är att andelen elbilar ska öka framöver, vilket naturligtvis förutsätter ökade laddmöjligheter. En teknisk specifikation har tagits fram, där lastbalansering varit en av de avgörande punkterna tillsammans med RFID-aktivering. Elnätet inom regionen är inte dimensionerat för de ökade laster som elbilsladdning innebär och därför är det av vikt att laddstolparna kan kommunicera och anpassa sig efter de behov och förutsättningar som finns vid varje givet tillfälle.

– Det var först när vi kom i kontakt med GARO:s produkter som vi kände att det fanns lösningar för våra behov, de hade stor kunskap inom området och kunde ge oss svar på alla frågor, säger Marcus Eklund, teknisk förvaltare inom el och tele på Västfastigheter.

Inom ramen för befintligt avtal för elmateriel levererar Rexel Sverige AB 66 laddstationer från GARO till slutkunden Västfastigheter, som är Västra Götalandsregionens lokalförsörjare och en av de större fastighetsförvaltarna i västra Sverige.

– Tillsammans med Västfastigheter gjorde vi en genomgång av olika märken och modeller. Det känns alltid tryggt att föreslå GARO:s produkter. LS4:an är på vissa områden överkvalificerad men är klart bäst och dessutom förberedd för framtida behov, säger Chris Marquardt, kundansvarig på Rexel Sverige AB.

Hans Kardell, energistrateg på Västfastigheter, berättar att intresset är stort även bland anställda och besökare till sjukhusen, som också vill kunna ladda sina privata elbilar.

– När laddstolparna är installerade ska investeringen utvärderas och ärendet ska tillbaka till politikerna som sedan får bedöma om vi ska utöka med fler stolpar, säger han.

Reine Lönn, som är ansvarig för affärsområdet på GARO System, berättar att ordern är en av de större man slutfört under året och att man väntar sig att fler regioner ska följa samma linje framöver.

– Vi tror att detta gör intryck och visar hur man kan bygga laddinfrastruktur. LS4:an är ledande i sin klass, den har gott om plats, är enkel att installera och serva och är dessutom fylld med spännande teknik. Sättet som vi byggt lastbalanseringen på i detta fallet är unikt. GARO är specialister på kundanpassade lösningar, säger han.