2014-08-19

Har du rätt broschyrer i din GAROpärm?

Vi skickar i dagarna ut vår nytryckta broschyr om Ström- och Säkerhetsbrytare. Den ska du placera i din GAROpärm under flik J. Hur står det till med det övriga materialet?

Här har vi sammanställt en lista för att du ska kunna kontrollera din egen pärm och eventuellt beställa den senaste tryckta versionen.

Vårt sortiment förändras olika. En del produktgrupper ändras väldigt lite under åren och en del har ständiga förändringar. Vi nyproducerar broschyrerna i den takt vi kan och bedömer relevant.

Kom ihåg att det senaste alltid finns under LADDA NER. Där finns PDFbroschyren som alltid är den senaste utgåvan. Under toppmenyerna  Installation, Kundanpassat, Tillfällig el, Eluttag bil, Eluttag camping och Eluttag marin läser du också alltid senaste uppgifterna om våra produkter.

 

Flik i GARO pärm Katalogdel, namn ID och datum
B Centralsystem GPK B 03/04
D Lättmetallkapslade apparater D 03/04
F Anslutningsdon F 10/06
G Centralsystem GCS G 07/02
H Tillfällig el & byggbelysning H 11/02
I GARO IQ System utgått
J Ström- & säkerhetsbrytare J 14/06
K
(3 st broschyrer)

Eluttag för bil & camping

El- och belysningsstolpar för marinor

Laddstolpar

K 14/01

K-M 13/03

K-L 13/05

L Mätarskåp L 12/03
M Kopplingsdosor och golvuttag M 00/04
N

Normkomponenter

G-MÄT

N 13/03

utgår

P
(2 st broschyrer)

Normcentraler

Kombi- & mediacentraler

P 14/01

P-media 14/01

R Mätarblock och mätartavlor R 06/02
T Överspänningsskydd utgått,
ingår i
Normkomponenter