2015-04-06

GARO Polen laddar

Vårt polska dotterbolag etablerar laddinfrastuktur

Inresset och användningen av elbilar och elfordon sprider sig. GARO Polen har fått ett flertal beställningar på laddstolpar från energibolag och företag.

Just dessa laddstolpar finns placerade i kontor- & shoppingcenter i Poznań – Półwiejska 2.