2015-01-14

Vi stödjer Missing People

Under 2015 har vi beslutat att stödja Misssing People Sverige

Verksamheten i Sverige startade i januari 2012 och MPS har sedan dess hjälpt anhöriga med efterlysningar, skallgångar, dykningar och hundspårning runt om i Sverige.

Målet är att kunna hjälpa fler anhöriga och snabbare kunna arrangera skallgångar för att rädda liv. Genom att ha lokalavdelningar i varje län hoppas man att kunna genomföra skallgångar inom 6 timmar från att man fått in en anmälan om en försvunnen person, oavsett var i landet personen har försvunnit.

Föreningen har tillkommit genom ett idogt arbete från ett antal frivilliga och med ekonomiskt stöd från såväl privatpersoner som företag. Samarbetsavtal har tecknats med ett antal externa parter och samverkan med Polis utvecklas i positiv riktning.

Vi beslutade att stödja organisationen med början 2015.

Läs mer om Missing People Sverige